On Sale

יומן שבועי 2020-2021 - סוג ב

₪ 50.00 ₪ 89.00

סוג ב' - פגמים קטנים או שריטות קטנות עלולות להופיע על הכריכה
ספטמבר 2020 - אוקטובר 2021
כרוך מימין לשמאל
חגים עבריים ובין לאומיים


 13 X 20.5 :גודל ▲
משקל: 255 גרם ▲
עמודים: 164  ,כריכה קשה שחור / אפור ▲


©KaRiniTi Studioֿ כל הזכויות שמורות ל