פוסטר 01Day01

₪ 49.00

פוסטר 01Day01

  21 ס"מ - 42 ס"מ

 ▲  נייר אקולוגי אפור 150 גרם

  ארוז בגליל קרטון קשיח