ארגונית גדולה מקרטון ממוחזר

₪ 125.00

Pulp Storage made of recycled newspapers and cardboard boxes.

▲ 14x21x30 cm