KaRiniTi x Dovkotev - כרטיסי ברכה - "SHANA TOVA"

₪ 9.00 ₪ 12.00

שיתוף פעולה עם דב קוטב


▲ נייר אפור ECO 250 גרם

▲ 10 ס"מ - 15 ס"מ (מקופל)

▲ כולל מעטפה אפורה


דרך נפלאה להראות שאתה חושב על הדברים הקטנים